“1win Giri? Resmi Internet Casino Sitesi Turcian 1vi

“1win Giri? Resmi Internet Casino Sitesi Turcian 1vin

1win Türkiye’de Oynay?n Bahisçi, Spor Bahisleri Ve Casino

Kripto paralar arac?l???yla finansman ve çekim yapma seçene?i bulunur, bu da herhangi bir engeli empieza yapt?r?m? atlamay? mümkün k?lar. Canl? krupiye oyunlar? tamamen etkileyici bir deneyim için mevcuttur. Yumu?ak mavi renklerde minimalist empieza kullan?m? kolay bir arayüzle, 1Win dünya genelindeki oyuncular aras?nda h?zla popülerlik kazanm??t?r. Bir hesap olu?turulduktan sonra, kullan?c?lar dünyan?n herhangi bir yerinden platforma giri? yapabilecekler.

 • “Bu özellik, kumar e?lencesinin heyecan verici dünyas?na ilk ad?mlar?n? atan yeni gelenler için özellikle yararl? olacakt?r.
 • Rusya’dan gelen mü?terilerin rahatl??? için, 1win bahis ?irketinin destek departman? Rusça çal??maktad?r.
 • Ancak alternatiflerden herhangi birini seçseniz haine, 1win’in kaydedilmesi a couple of dakikadan fazla sürmeyecektir.
 • Buna kar??l?k, resmi web sitesi 1vin, Curacao oyun komisyonu taraf?ndan verilen resmi bir lisansa sahiptir.

Bu gerçek, sitede düzenlenen oyunun adilli?ini do?rular ve herhangi bir kurcalama olmad???n? garanti eder. Ek olarak, platformun 24 saat çevrimiçi destek sohbeti vard?r. Burada kullan?c?lar sorular?n? istedikleri zaman netle?tirebilir ve gerekirse h?zl? yard?m alabilirler. Canl? sohbet dü?mesi, 1win bahis ?irketinin sah web sitesinin sa? alt kö?esindedir.

E-posta Ve Telefon Ile Hesap Olu?turma

Platforma kay?t olan kullan?c?lar, demo modunda oynayan üyelere sunulmayan bir dizi avantajdan yararlan?r. Bu asl?nda engellemeyi a?mak için olu?turulmu? sitenin tam bir kopyas?d?r. Bulmak için Google, Yandex ya da ortak web sitelerini kullan?n.

 • Günümüzde birçok sanal kumarhane, üyelerine oyun yaz?l?mlar?n? ücretsiz deneme” “f?rsat? sunmaktad?r.
 • 1win casino, ayna a?? arac?l???yla tüm oyunlara kal?c? eri?im sa?lar.
 • Platforma kat?lmak tercih eden kumarbazlar, sunulan slotlar?n ço?unu gerçek para harcamadan oynayabilecekler.
 • E-posta yoluyla ise iki gün içinde yan?t alabilirsiniz.
 • Ancak, tüm portallar yasal statüye sahip de?ildir, bu da kullan?c?lar?n kendi riskleri alt?nda oynad?klar? anlam?na gelir.
 • Oyuncular?n sitede gösterdikleri aktiviteye ba?l? olarak, platform yönetimi çe?itli bonuslar verir.

Bahisçiler ve kumarhaneler için standart ya? s?n?r? 18’dir.”

Ek Olarak, Kullan?c?lar A?a??daki Seçeneklerden Birini Seçebilir:

1win mobil uygulamas? hiçbir zaman engellenmez empieza mobil internet kullan?rken bile mükemmel ba?lant? h?zlar?yla her zaman kullan?labilir. Bugün, internette çok say?da farkl? kumar etkinli?i sunan çok say?da platform var. Ancak, tüm portallar yasal statüye sahip de?ildir, bu da kullan?c?lar?n kendi riskleri alt?nda oynad?klar? anlam?na gelir. Çevrimiçi bir platform” “de?erlendirmek vas?tas?yla bir hesap olu?turmak, kaydolmak için çok uygun ve h?zl? bir yoldur. Platform, profilinizi tercih etti?iniz sosyal a? hesab?n?zla otomatik olarak senkronize edecektir. Ana avantaj?, yeni gelenlerin ki?isel bilgilerini doldurmak zorunda kalmayacak olmalar?d?r, platform bunlar? otomatik olarak çekecektir 1win legal mi.

Günümüzde birçok sanal kumarhane, üyelerine oyun yaz?l?mlar?n? ücretsiz deneme” “f?rsat? sunmaktad?r. Bu casino teklifi kay?ts?z ziyaretçiler için bile geçerlidir. Platforma kat?lmak tercih eden kumarbazlar, sunulan slotlar?n ço?unu gerçek para harcamadan oynayabilecekler. Bu kural, oyun ?ovu ve canl? krupiye odalar? bölümlerindeki ba?l?klar için geçerli de?ildir. Rusya’dan gelen mü?terilerin rahatl??? için, 1win bahis ?irketinin destek departman? Rusça çal??maktad?r. Operatörler günün twenty four saati çevrimiçidir, bu da istedi?iniz zaman soru sorman?za empieza teknik sorunlar?n?z varsa yard?m istemenize olanak tan?r.

In Bookmaker – Spor Bahisleri

?imdi bu bahis ?irketinin ne oldu?unu tam olarak ö?renebilirsiniz. Sorumlu bir ?ekilde ve s?n?rlar?n?z dahilinde oynamak önemlidir. Kumar ba??ml?l?k yapabilir, bu nedenle siz ya da tan?d???n?z biri kumar ba??ml?l???ndan muzdaripse, profesyonel bir kurulu?tan yard?m isteyin. Bu sitede” “sa?lanan bilgilerin do?rulu?unu assurée etmiyoruz ve yay?nlanan bilgilerin kullan?lmas?ndan kaynaklanan olas? mali kay?plardan sorumlu de?iliz. Sitemizi kullanarak hüküm ve ko?ullar?m?z? kabul etmi? olursunuz.

Her etkinli?e zengin bir kadro e?lik eder – 200’e kadar i?aretleyici. Tüm maç?n yan? s?ra belirli zaman dilimleri için de kuponlar empieza handikaplar mevcuttur. Bahis ?artlar?n? yerine getirmek için, 3. zero veya daha yüksek tekliflerle tekli bahisler oynaman?z gerekir. Her biri için, bahis tutar?n?n% 5’i reward hesab?ndan dü?ülecektir, ancak kazanan bir bahis oldu?u ortaya ç?kmas? ?art?yla.

Bir Bahis Bürosunda Çevrimiçi Spor Bahisleri

Her gün promosyon kodlar? içeren kuponlar yay?nlanmaktad?r. 1win hakl? olarak en büyük ve en iyi kumar platformu olarak kabul edilir. Casino aynalar?n?n kendilerine özgü joe adlar? ve URL’leri oldu?unu ve bêtisier sitenin tasar?m?n?, i?levselli?ini ve oyun içeri?ini korudu?unu unutmamak önemlidir.

Ancak, bu yaln?zca yeni kullan?c? platforma ki?isel verilerine eri?me yetkisi verirse gerçekle?ecektir. Bahis bürosu 1win, bahis dünyas?n?n en iyilerini ba?ar?yla birle?tiriyor. Burada ayr?nt?l? bir liste, kazançl? kar??lama ve bir kez daha yükleme bonuslar? ile zengin bir çizgi bulabilirsiniz, farkl? bahis türleri desteklenmektedir. Bahis ?irketi ayr?ca kullan?c? dostu bir net sitesine, geli?mi? mü?teri uygulamalar?na ve sa?lam bir ödeme arac? seçimine sahiptir. ?kinci, oldukça aç?k, ancak önemli avantaj gerçek parayla oynamakt?r.

Kay?t Empieza Do?rulama

Korunmas? için 128 bit ?ifreleme anahtar? ve SSL” “teknolojileri kullan?lmaktad?r. Oyuncu do?rulamas? gerekli de?ildir, ancak bahis bürosunun yönetiminden gelen ek hesap do?rulama taleplerinin göz ard? edilmesi tavsiye edilmez. 1Win bu prosedürü gerçekle?tirmek için üç seçene?e sahiptir. Bahis ?irketi Curacao’dan bir offshore uluslararas? lisansa sahiptir. Güvenilir bir düzenleyici olarak tan?n?r ve ço?u ülkede yasal olarak faaliyet gösterir. 1Win promosyon kodu kay?t s?ras?nda yaln?zca bir kez kullan?labilir.

 • Güvenilir bir düzenleyici olarak tan?n?r ve ço?u ülkede yasal olarak faaliyet gösterir.
 • Seçilen kay?t yöntemine bak?lmaks?z?n, oyuncu yaln?zca para yat?rd?ktan sonra platformun tüm özelliklerine tam eri?im elde edecektir.
 • Bununla birlikte, kendinizi kumarhanenin atmosferine kapt?rmak ve gerçek zevk almak için pra yat?rman?z gerekir.
 • Son zamanlarda sitede Avrupa ülkelerinden çok say?da oyuncu görülebilir.

Her ?eyden önce, yeni oyuncular oyun hesaplar?na yat?r?lan miktar? önemli ölçüde art?racak bir para yat?rma bonusu alacaklar. Ek olarak, gerçek parayla oynayan kullan?c?lar, sanal kumarhanenin sadakat program?na otomatik olarak kat?l?rlar. Oyuncular?n sitede gösterdikleri aktiviteye ba?l? olarak, platform yönetimi çe?itli bonuslar verir. Örne?in, gerçek para yat?ran kumarbazlar freespin, art?r?lm?? geri ödeme, tekrardan ?arj kuponlar? vb.

In Teknik Destek

Belirledi?iniz ?ifreyi kullan?r?z, ard?ndan giri? bilgilerinizi veya e-posta/numaran?z? belirtiriz.” “[newline]Mobil uygulamada sadece bir kez giri? yapman?z yeterlidir. O andan itibaren hesab?n?za kendi kendine giri? yapacaks?n?z. Proje, bu noktay? çok s?k? kontrol etmese de, birden fazla hesab?n aç?lmas?n? yasaklamaktad?r.

 • Mesele ?u ki, bu seçene?i seçerken oyuncular?n en fazla bilgiyi belirtmesi gerekiyor.
 • Her biri için, bahis tutar?n?n% 5’i reward hesab?ndan dü?ülecektir, ancak kazanan bir bahis oldu?u ortaya ç?kmas? ?art?yla.
 • ?imdi bu bahis ?irketinin ne oldu?unu tam olarak ö?renebilirsiniz.

Tek yapmalar? gereken, web sitesinin sa? üst kö?esindeki “Giri?”” “çubu?una t?klamakt?r. Bundan sonra yapman?z gereken tek ?ey kullan?c? ad?n?z? ve ?ifrenizi yazmakt?r. Seçilen kay?t yöntemine bak?lmaks?z?n, oyuncu yaln?zca para yat?rd?ktan sonra platformun tüm özelliklerine tam eri?im elde edecektir. Oyuncunun hesab?na para yat?rmak, ho?geldin bonusuna eri?imi açacakt?r. Ek olarak, bakiyede para olmas? afin de için oynamak için bir ön ko?uldur. Hay?r, e?er bahisçi para yat?rma i?leminin 0’ünü gerçekle?tirmi?se.

In Para Yat?rma Bonusu

“Bu özellik, kumar e?lencesinin heyecan verici dünyas?na ilk ad?mlar?n? atan yeni gelenler için özellikle yararl? olacakt?r. Demo modu sayesinde, yeni kullan?c?lar sitede sunulan çevrimiçi oyunlar?n tüm inceliklerini ke?fedebilecekler. Bununla birlikte, kendinizi kumarhanenin atmosferine kapt?rmak ve gerçek zevk almak için afin de yat?rman?z gerekir. Ancak, gerçek bahis oynamaya ba?lamak için kat?l?mc?lar?n kay?t prosedüründen geçmeleri gerekir. Ek olarak, 1win’e giri? yapan kullan?c?lar ba?ka somut avantajlar da elde ederler. Buna kar??l?k, resmi web sitesi 1vin, Curacao oyun komisyonu taraf?ndan verilen resmi bir lisansa sahiptir.

 • 1win mobil uygulamas? hiçbir zaman engellenmez empieza mobil internet kullan?rken bile mükemmel ba?lant? h?zlar?yla her zaman kullan?labilir.
 • Platform, profilinizi tercih etti?iniz sosyal a? hesab?n?zla otomatik olarak senkronize edecektir.
 • ?nternetteki 1Win bahis ?irketi ve kumarhanesi hakk?nda en boy bilgiler.
 • Belirledi?iniz ?ifreyi kullan?r?z, ard?ndan giri? bilgilerinizi veya e-posta/numaran?z? belirtiriz.” “[newline]Mobil uygulamada sadece bir kez giri? yapman?z yeterlidir.

Ayr?ca, bu yöntemi kullanarak kay?t olan kat?l?mc?lar?n ileride ki?isel bilgilerini doldurmalar? gerekecektir. 1win’deki tekliflerin seviyesi piyasadaki ortalamadan daha yüksektir. Daha az prestijli maçlar için rakam %5-8 aras?nda de?i?mektedir.

In Casino

Yeni kullan?c?lar?n ayr?ca tercih ettikleri bahis afin de birimini ve promosyon kodu 1vin’i (varsa) belirtmeleri gerekecektir. Makalemizde, siteye nas?l kay?t olaca??n?z? ve ki?isel dolap 1win’e nas?l giri? yapaca??n?z? ve yetkili kullan?c?lar?n hangi avantajlar? alaca??n? anlataca??z. Teknik destekle ileti?im kurman?n alternatif seçenekleri – yard?m hatt? telefonu ve e-posta. Güncel ileti?im bilgileri “Hakk?m?zda” bölümünde empieza sitenin altbilgisinde bulunabilir. Ayr?ca VKontakte’deki resmi 1win” “grubuna kat?lman?z önerilir.

Aksi takdirde her ödemeden ’e kadar kesinti yapar?z. Mü?teriler, 5000 rubleye kadar pra talep edilirse 1-3 saat içinde ki?isel hesaplar?na para al?rlar. Daha büyük miktarlar?n çekilmesi 1 ila 3 gün aras?nda daha uzun sürer.

In’e Bir Yans?tma Üzerinden Giri? Yapabilir Miyim?

Navigasyon basit ve kullan??l?d?r, a??r? bölüm yüklemesi yoktur. 1win casino, ayna a?? arac?l???yla tüm oyunlara kal?c? eri?im sa?lar. Online casino mirror 1win, bêtisier 1win resmi internet sitesini tamamen kopyalayan alternatif bir sitedir. Düzenli mü?teriler parlay bahisleri için reward alabilirler. Bunlar? almak için, bahis kuponunuza 1, 3 veya daha yüksek oranl? 5 veya daha ?ok sonuç eklemeniz gerekir. Bahis ?irketi, gelir sa?layan miktar?n belirli bir yüzdesini net kâra ekler.

 • Canl? krupiye oyunlar? tamamen etkileyici bir deneyim için mevcuttur.
 • Buna ek olarak, bu durumda, yeni gelenlerin kendi ?ifrelerini bulmalar? gerekecektir.
 • Visa veya Mastercard ile çok say?da kripto pra birimi ile 1win para yat?r?n ya da 1win bahis hesab?n?za Perfect Money’i seçin.
 • Platform, banka kart? ile para çekme dahil olmak üzere durante popüler finansal platformlarla i?birli?i yapmaktad?r.
 • Resmi web sitesinin ana sayfas?n?n altbier k?sm?nda “Kategoriler” empieza bir bilgi kutusu bulacaks?n?z.

Uygulamalar 1Win orijinal web sitesinin tüm i?levlerine sahiptir. Onlar?n yard?m?yla, bahisçi spor etkinliklerine bahis yapabilir, casino oyunlar? oynayabilir, hatt? empieza canl? bölümü kullanabilir. Ço?u online casinoda oldu?u gibi, 1win’e yeni gelenlerin oynamak için bir hesap olu?turmalar? gerekecektir. Platformun geli?tiricileri, yeni kullan?c?lar?n web sitesine kaydolmak için tercih ettikleri yolu seçmelerine izin verir. Her ?eyden önce, kat?l?mc?lar durante h?zl? seçene?i seçebilirler – tek t?klama. Bu durumda, algoritmalar otomatik olarak bir ?ifre olu?turacak ve siteye girmek için giri? yapacakt?r.

Kay?ttan Sonra Siteye Nas?l Girilir

Ad?n?z?, e-postan?z? ve itiraz?n?z?n özünü girmeniz gereken formu açar. Her ?eyden önce, bir hesap olu?turmak, çevrimiçi casino bonus tekliflerine eri?im anlam?na gelir. Platform çok çe?itli düzenli bonuslar ve geçici promosyonlar sunar. Oyuncular ücretsiz dönü?ler, belirli sa?lay?c?lar?n oyunlar?nda artan oranlar ve artan para yat?rma i?lemleri elde edecekler. Buna ek olarak, kumarbazlar geri ödeme sistemi arac?l???yla pe?in para iadesine empieza ücretsiz dönü?lere eri?ebilecekler.

 • Web istemcisini indirmek için, resmi web sitesinde 1win’e giri? yapman?z, Android veya iOS simgesine (cihaz?n i?letim sistemine ba?l? olarak) t?klaman?z gerekir.
 • Casino aynalar?n?n kendilerine özgü alan adlar? ve URL’leri oldu?unu ve choix sitenin tasar?m?n?, i?levselli?ini ve oyun içeri?ini korudu?unu unutmamak önemlidir.
 • Orta altbier alanda, canl? bahis oranlar?ndan rastgele iki maç?n gösterimi vard?r.
 • 1Win, uluslararas? bir lisansa sahip offshore bir kumarhanedir.
 • Buna ek olarak, kumarbazlar geri ödeme sistemi arac?l???yla pe?in para iadesine ve ücretsiz dönü?lere eri?ebilecekler.

Ana sayfay? a?a?? kayd?rman?z ve altbilgide «Bonuslar ve Promosyonlar» ? seçmeniz gerekir. Desteklenen disiplinlerin tam listesi sezona göre de?i?ir. Çok say?da birinci ligin, uluslararas? dövü?lerin ve Olimpiyatlar?n oldu?u yaz aylar?nda grid daha doygundur. E?er ofis, bahis yapma konusunda çevrimiçi pazar?n liderleri kadar iyiyse, bu kolun onlara sa?lad??? bir avantajd?r. j. Ancak, 1Win’in farkl? ülkeler için ayr? alan adlar? yoktur.

Win Avantajlar?

?ncelemelere göre, Win1 bahisçiler aras?nda nispeten yüksek itibara sahip bir bahis ?irketidir. Yeni ba?layanlar için uygun i?levsellik, çok say?da disiplin, rekabetçi hat. 1Win, uluslararas? bir lisansa sahip offshore bir kumarhanedir. Bu, ?irketin herhangi bir ülkenin düzenleyici veya vergi otoritelerine finansal bilgi sa?lamad??? anlam?na gelir.

 • Ayn? hesap üzerinde promosyon kodunun tekrar aktivasyonu mümkün de?ildir.
 • ?kinci, oldukça aç?k, ancak önemli avantaj gerçek parayla oynamakt?r.
 • Baz? yönlerden bu yöntem daha da iyidir, çünkü oyuncular giri? yapmak için tan?d?k bir kombinasyon belirleyebilirler.
 • Yeni kullan?c?lar?n ayr?ca tercih ettikleri bahis para birimini ve promosyon kodu 1vin’i (varsa) belirtmeleri gerekecektir.
 • Proje, bu noktay? çok s?k? kontrol etmese de, birden fazla hesab?n aç?lmas?n? yasaklamaktad?r.

Resmi web sitesinin ana sayfas?n?n alt k?sm?nda “Kategoriler” ve bir bilgi kutusu bulacaks?n?z. Orta betagt alanda, canl? bahis oranlar?ndan rastgele iki maç?n gösterimi vard?r. Do?rudan bu pencerelerden çevrimiçi bahis oynayabilirsiniz. E-posta yoluyla ise iki gün içinde yan?t alabilirsiniz. Canl? sohbet ortalama bir seçenektir, destek zero, 5 ila 2 saat içinde sizinle ileti?ime geçecektir. 1Win di?erlerinden daha fazla gitti ve en yeni oyunculara dünyan?n en büyük hediyesini sunuyor.

Sitenin Oyuncular Için Kullan?m? Kolay M??

1Win bahisçisinin ba?ar?s?n?n s?rr? e?siz özellikler ve kusursuz mü?teri hizmeti. Dota ve Counter Hit gibi modern web spor ?ampiyonalar?n? içeren spor etkinliklerinin durante geni? seçene?i sunulmaktad?r. Hepinize ho? geldiniz, kullan?c?lar taraf?ndan kullan?c?lar için olu?turulan resmi olmayan 1Win kulübüne. Dostça toplulu?umuz, gaté ?irketimiz 1Win hakk?nda kapsaml? bilgi sunuyor. Ancak alternatiflerden herhangi birini seçseniz fiel, 1win’in kaydedilmesi two dakikadan fazla sürmeyecektir.

Platform, banka kart? ile para çekme dahil olmak üzere durante popüler finansal platformlarla i?birli?i yapmaktad?r. Ayr?ca, oyuncular isterse, kazançlar kripto para cüzdanlar?na gönderilebilir. Bu siteyi klasik bir bahis bürosu olarak adland?rmak zor. ?nteraktif spor bahisleri, kurumun yönlerinden sadece biridir. Online casino, poker odas?, piyangolar, sinema, TV oyunlar? ve hatta bir yat?r?m platformu da mü?terilere sunulmaktad?r.

In Bonuslar?

Yüklemek için dosyay? resmi internet sitesi 1Win’den indirmeniz gerekir. Program?n the woman yeni kullan?c?s?n?n oyun hesab?na 1500 genio yat?r?l?yor. 1Win dü?ünüldü?ünde, spor bahisleri projenin tek temel oda?? de?ildir. Casino, on-line sinema ve yat?r?m hizmetleri de ?irkette oldukça geli?mi?tir. 1Win’in resmi web sitesi moderndir ve farkl? dillerde gerekli tüm i?levlere ve fonksiyonlara sahiptir.

 • Canl? sohbet ortalama bir seçenektir, destek zero, 5 ila two saat içinde sizinle ileti?ime geçecektir.
 • Onlar?n yard?m?yla, bahisçi spor etkinliklerine bahis yapabilir, casino oyunlar? oynayabilir, hatt? empieza canl? bölümü kullanabilir.
 • Demo modu dolay?s?yla, yeni kullan?c?lar sitede sunulan çevrimiçi oyunlar?n tüm inceliklerini ke?fedebilecekler.
 • 1Win’in resmi web sitesi moderndir ve farkl? dillerde gerekli tüm i?levlere ve fonksiyonlara sahiptir.

Projenin Asya pazar? da aktif olarak geli?tirilmektedir. Son zamanlarda sitede Avrupa ülkelerinden çok say?da oyuncu görülebilir. Almanya ve ?spanya’da 1Win Avrupa’daki en yüksek popülariteye sahiptir. 1Win, al???lmad?k derecede geni? bir ana spor dallar? yelpazesinin yan? s?ra kapsaml? bir etkinlik yelpazesi sunan bir bahis ?irketidir. Projenin tam bir incelemesini haz?rlad?k ve mevcut tüm bilgileri inceledik.

In Ödeme Yöntemleri

Visa ya da Mastercard ile çok say?da kripto pra birimi ile 1win para yat?r?n veya 1win bahis hesab?n?za Perfect Money’i seçin. ?nternetteki 1Win bahis ?irketi ve kumarhanesi hakk?nda en boy bilgiler. 1win yönetimi, mü?terilerine bilgilerin gizlili?ini ve güvenli?ini garanti eder.

 • Program?n the girl yeni kullan?c?s?n?n oyun hesab?na 1500 numen yat?r?l?yor.
 • Bahisçiler ve kumarhaneler için standart ya? s?n?r? 18’dir.”
 • Projenin tam bir incelemesini haz?rlad?k ve mevcut tüm bilgileri inceledik.
 • Bugün, internette çok say?da farkl? kumar etkinli?i sunan çok say?da platform var.

Faydalar? kaç?rmamak için kaydolurken a?a??daki promosyon kodlar?n? kullan?n. Buna ek olarak, bu durumda, yeni gelenlerin kendi ?ifrelerini bulmalar? gerekecektir. Baz? yönlerden bu yöntem daha da iyidir, çünkü oyuncular giri? yapmak için tan?d?k bir kombinasyon belirleyebilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Register Here

General Visitor (Free)

Need help? Contact us

 • 91 967 8888 90
 • Let us call you »

Marine Drive, Kochi

Marine Drive, Kochi, Kerala.

BOOK COUPONS

Buy /Donate


Kerala, the most literate Indian state where reading is in the blood of common man and freedom of expression is sacrosanct, is at the forefront of nurturing a literary eco system that transcends beyond boundaries. Today, the Government of Kerala takes a leap and brings together literary lovers across the globe through an international platform – International Book Fair 2020. The fair which will be held from 6th-16th february 2020 at the Marine Drive grounds, Kochi, Kerala, will be a one of kind platform for international, national and local publishers who wish to reach out to the most well informed audiences with a rich literary lineage.


International Lit Fest 2020, Kochi. © copyright 2020 SPCS. Alright reserved. Designed By Exetera Inc