1win Ödeme Yöntemleri Bahis Hesab?n?za Afin De Yat?rmak Için Para Yat?rma Seçenekleri

1win Ödeme Yöntemleri Bahis Hesab?n?za Afin De Yat?rmak Için Para Yat?rma Seçenekleri”

“1win Giri? Resmi Casinos Sitesi Turcian 1vin

Dota ve Counter Hit gibi modern web spor ?ampiyonalar?n? içeren spor etkinliklerinin sobre geni? seçene?i sunulmaktad?r. Hepinize ho? geldiniz, kullan?c?lar taraf?ndan kullan?c?lar için olu?turulan resmi olmayan 1Win kulübüne. Dostça toplulu?umuz, favori ?irketimiz 1Win hakk?nda kapsaml? bilgi sunuyor. Ancak alternatiflerden herhangi birini seçseniz bile, 1win’in kaydedilmesi two dakikadan fazla sürmeyecektir. E?er ofis, bahis yapma konusunda çevrimiçi pazar?n liderleri kadar iyiyse, bu kolun onlara sa?lad??? bir avantajd?r. j. Ancak, 1Win’in farkl? ülkeler için ayr? alan adlar? yoktur.

Platformun geli?tiricileri, yeni kullan?c?lar?n web sitesine kaydolmak için tercih ettikleri yolu seçmelerine izin verir. Her ?eyden önce, kat?l?mc?lar en h?zl? seçene?i seçebilirler – tek t?klama. Bu durumda, algoritmalar otomatik olarak bir ?ifre olu?turacak ve siteye girmek için giri? yapacakt?r. Uygulamalar 1Win orijinal web sitesinin tüm i?levlerine sahiptir. Onlar?n yard?m?yla, bahisçi spor etkinliklerine bahis yapabilir, casino oyunlar? oynayabilir, hatt? ve canl? bölümü kullanabilir. Dahas?, kay?ts?z ziyaretçiler s?n?rl? i?levselli?e sahiptir.

In Bonuslar?

1win’deki tekliflerin seviyesi piyasadaki ortalamadan daha yüksektir. Daha az prestijli maçlar için rakam %5-8 aras?nda de?i?mektedir. Bahis ?artlar?n? yerine getirmek için, 3. 0 veya daha yüksek tekliflerle tekli bahisler oynaman?z gerekir. Her biri için, bahis tutar?n?n% 5’i bonus hesab?ndan dü?ülecektir, ancak kazan? sa?layan bir bahis oldu?u ortaya ç?kmas? ?art?yla. ?nternetteki 1Win bahis ?irketi ve kumarhanesi hakk?nda en boy bilgiler. 1Win promosyon kodu kay?t s?ras?nda yaln?zca bir kez kullan?labilir 1win.

 • Yumu?ak mavi renklerde minimalist” “ve kullan?m? kolay bir arayüzle, 1Win dünya genelindeki oyuncular aras?nda h?zla popülerlik kazanm??t?r.
 • Düzenli mü?teriler parlay bahisleri için bonus alabilirler.
 • Mesele ?u ki, bu seçene?i seçerken oyuncular?n en fazla bilgiyi belirtmesi gerekiyor.

E-posta yoluyla ise iki gün içinde yan?t alabilirsiniz. Canl? sohbet ortalama bir seçenektir, destek 0, 5 ila a couple of saat içinde sizinle ileti?ime geçecektir. 1Win di?erlerinden daha fazla gitti ve yeni oyunculara dünyan?n sobre büyük hediyesini sunuyor. Faydalar? kaç?rmamak için kaydolurken a?a??daki promosyon kodlar?n? kullan?n.

In Online Casinoya Kaydolman?n Avantajlar?

Hay?r, e?er bahisçi para yat?rma i?leminin 0’ünü gerçekle?tirmi?se. Aksi takdirde her ödemeden ’e kadar kesinti yapar?z. Mü?teriler, 5000 rubleye kadar para talep edilirse 1-3 ketika içinde ki?isel hesaplar?na para al?rlar. Daha büyük miktarlar?n çekilmesi 1 ila a few gün aras?nda daha uzun sürer.

 • Canl? krupiye odalar?, kullan?c?lar?n oyunlar? canl? olarak izledikleri özel bir e?lence türüdür.
 • 1win mobil uygulamas? hiçbir zaman engellenmez ve mobil world wide web kullan?rken bile mükemmel ba?lant? h?zlar?yla her zaman kullan?labilir.
 • Projenin tam bir incelemesini haz?rlad?k ve mevcut tüm bilgileri inceledik.
 • Yetkilendirme olas?l???n? kaybetmemek için bu bilgileri saklamak önemlidir.
 • Dostça toplulu?umuz, gaté ?irketimiz 1Win hakk?nda kapsaml? bilgi sunuyor.

“Bu özellik, kumar e?lencesinin heyecan verici dünyas?na ilk ad?mlar?n? atan yeni gelenler için özellikle yararl? olacakt?r. Demo modu vas?tas? ile, yeni kullan?c?lar sitede sunulan çevrimiçi oyunlar?n tüm inceliklerini ke?fedebilecekler. Bununla birlikte, kendinizi kumarhanenin atmosferine kapt?rmak ve gerçek zevk almak için afin de yat?rman?z gerekir. Ancak, gerçek bahis oynamaya ba?lamak için kat?l?mc?lar?n kay?t prosedüründen geçmeleri gerekir.

Ek Hizmetler

Evet, kullan?c?lar istemciyi bilgisayarlar?na indirebilirler. Yeni mü?teriler için ücretsiz bahis promosyonu ?imdilik ask?ya al?nd?. 1Win bahisçisinin ba?ar?s?n?n s?rr? e?siz özellikler ve kusursuz mü?teri hizmeti.

Platform, profilinizi tercih etti?iniz sosyal a? hesab?n?zla otomatik olarak senkronize edecektir. Ana avantaj?, yeni gelenlerin ki?isel bilgilerini doldurmak zorunda kalmayacak olmalar?d?r, program bunlar? otomatik olarak çekecektir. Ancak, bu yaln?zca yeni kullan?c? platforma ki?isel verilerine eri?me yetkisi verirse gerçekle?ecektir. 1Win, al???lmad?k derecede geni? bir ana spor dallar? yelpazesinin yan? s?ra kapsaml? bir etkinlik yelpazesi sunan bir bahis ?irketidir. Projenin tam bir incelemesini haz?rlad?k ve mevcut tüm bilgileri inceledik. ?imdi bu bahis ?irketinin ne oldu?unu tam olarak ö?renebilirsiniz.

I?leti?im Ve Sistem Destek 1win

?ncelemelere göre, Win1 bahisçiler aras?nda nispeten yüksek itibara sahip bir bahis ?irketidir. Yeni ba?layanlar için uygun i?levsellik, çok say?da disiplin, rekabetçi hat. Düzenli mü?teriler parlay bahisleri için bonus alabilirler. Bunlar? almak için, bahis kuponunuza 1, 3 veya daha yüksek oranl? 5 veya daha fazla sonuç eklemeniz gerekir. Bahis ?irketi, kazanan miktar?n belirli bir yüzdesini net kâra ekler. 1Win, uluslararas? bir lisansa sahip offshore bir kumarhanedir.

 • Do?rudan bu pencerelerden çevrimiçi bahis oynayabilirsiniz.
 • Burada ayr?nt?l? bir liste, kazançl? kar??lama ve yeniden yükleme bonuslar? ile zengin bir çizgi bulabilirsiniz, farkl? bahis türleri desteklenmektedir.
 • Bu durumda, algoritmalar otomatik olarak bir ?ifre olu?turacak ve siteye girmek için giri? yapacakt?r.
 • Çok say?da birinci ligin, uluslararas? dövü?lerin ve Olimpiyatlar?n oldu?u yaz aylar?nda grid daha doygundur.

Ek olarak, gerçek parayla oynayan kullan?c?lar, sanal kumarhanenin sadakat program?na otomatik olarak kat?l?rlar. Oyuncular?n sitede gösterdikleri aktiviteye ba?l? olarak, platform yönetimi çe?itli bonuslar verir. Örne?in, gerçek para yat?ran kumarbazlar freespin, art?r?lm?? geri ödeme, bir kez daha ?arj kuponlar? vb. Günümüzde birçok sanal kumarhane, üyelerine oyun yaz?l?mlar?n? ücretsiz deneme” “f?rsat? sunmaktad?r. Bu casino teklifi kay?ts?z ziyaretçiler için bile geçerlidir.

In’de Bahis Oynamaya Nas?l Ba?lan?r

Bu, ?irketin herhangi bir ülkenin düzenleyici veya vergi otoritelerine finansal bilgi sa?lamad??? anlam?na gelir. Kripto paralar arac?l???yla finansman ve çekim yapma seçene?i bulunur, bu da herhangi bir engeli ve yapt?r?m? atlamay? mümkün k?lar. Canl? krupiye oyunlar? tamamen etkileyici bir deneyim için mevcuttur. Yumu?ak mavi renklerde minimalist” “empieza kullan?m? kolay bir arayüzle, 1Win dünya genelindeki oyuncular aras?nda h?zla popülerlik kazanm??t?r.

 • Demo modu dolay?s?yla, yeni kullan?c?lar sitede sunulan çevrimiçi oyunlar?n tüm inceliklerini ke?fedebilecekler.
 • 1win yönetimi, mü?terilerine bilgilerin gizlili?ini ve güvenli?ini garanti eder.
 • Canl? krupiye oyunlar? tamamen etkileyici bir deneyim için mevcuttur.
 • Bir hesap olu?turulduktan sonra, kullan?c?lar dünyan?n herhangi bir yerinden platforma giri? yapabilecekler.

Ek olarak, 1win’e giri? yapan kullan?c?lar ba?ka somut avantajlar da elde ederler. Buna kar??l?k, resmi web sitesi 1vin, Curacao oyun komisyonu taraf?ndan verilen resmi bir lisansa sahiptir. Bu gerçek, sitede düzenlenen oyunun adilli?ini do?rular ve herhangi bir kurcalama olmad???n? garanti eder. Ek olarak, platformun 24 saat çevrimiçi destek sohbeti vard?r.

Bir Bahis Bürosunda Çevrimiçi Spor Bahisleri

Almanya ve ?spanya’da 1Win Avrupa’daki en yüksek popülariteye sahiptir. Sorumlu bir ?ekilde ve s?n?rlar?n?z dahilinde oynamak önemlidir. Kumar ba??ml?l?k yapabilir, bu nedenle siz veya tan?d???n?z biri kumar ba??ml?l???ndan muzdaripse, profesyonel bir kurulu?tan yard?m isteyin. Bu sitede sa?lanan bilgilerin do?rulu?unu garanti etmiyoruz ve yay?nlanan bilgilerin kullan?lmas?ndan kaynaklanan olas? mali kay?plardan” “sorumlu de?iliz. Sitemizi kullanarak hüküm ve ko?ullar?m?z? kabul etmi? olursunuz. Yüklemek için dosyay? resmi web sitesi 1Win’den indirmeniz gerekir.

Ayr?ca, bu yöntemi kullanarak kay?t olan kat?l?mc?lar?n ileride ki?isel bilgilerini doldurmalar? gerekecektir. Visa veya Mastercard ile çok say?da kripto afin de birimi ile 1win para yat?r?n veya 1win bahis hesab?n?za Perfect Money’i seçin. Teknik destekle ileti?im kurman?n alternatif seçenekleri – yard?m hatt? telefonu ve e-posta. Güncel ileti?im bilgileri “Hakk?m?zda” bölümünde empieza sitenin altbilgisinde bulunabilir.

Bahisçi Ölçe?i

Proje, bu noktay? çok s?k? kontrol etmese de, birden fazla hesab?n aç?lmas?n? yasaklamaktad?r. Bahisçiler ve kumarhaneler için standart ya? s?n?r? 18’dir.”

 • Resmi web sitesinin ana sayfas?n?n alt k?sm?nda “Kategoriler” ve bir bilgi kutusu bulacaks?n?z.
 • Makalemizde, siteye nas?l kay?t olaca??n?z? ve ki?isel dolap 1win’e nas?l giri? yapaca??n?z? ve yetkili kullan?c?lar?n hangi avantajlar? alaca??n? anlataca??z.
 • Faydalar? kaç?rmamak için kaydolurken a?a??daki promosyon kodlar?n? kullan?n.
 • Bunlar? almak için, bahis kuponunuza one, 3 veya daha yüksek oranl? five veya daha fazla sonuç eklemeniz gerekir.
 • Bu asl?nda engellemeyi a?mak için olu?turulmu? sitenin tam bir kopyas?d?r.

Platforma kat?lmak tercih eden kumarbazlar, sunulan slotlar?n ço?unu gerçek afin de harcamadan oynayabilecekler. Bu kural, oyun ?ovu ve canl? krupiye odalar? bölümlerindeki ba?l?klar için geçerli de?ildir. Rusya’dan gelen mü?terilerin rahatl??? için, 1win bahis ?irketinin destek departman? Rusça çal??maktad?r. Operatörler günün twenty-four saati çevrimiçidir, bu da istedi?iniz zaman soru sorman?za empieza teknik sorunlar?n?z varsa yard?m istemenize olanak tan?r. Ço?u on-line casinoda oldu?u gibi, 1win’e yeni gelenlerin oynamak için bir hesap olu?turmalar? gerekecektir.

E-posta Empieza Telefon Ile Hesap Olu?turma

Program?n her yeni kullan?c?s?n?n oyun hesab?na 1500 lira yat?r?l?yor. Bu siteyi klasik bir bahis bürosu olarak adland?rmak zor. ?nteraktif spor bahisleri, kurumun yönlerinden sadece biridir. Online casino, poker odas?, piyangolar, sinema, TV oyunlar? ve hatta bir yat?r?m platformu da mü?terilere sunulmaktad?r. 1win casino, ayna a?? arac?l???yla tüm oyunlara kal?c? eri?im sa?lar.

 • E?er ofis, bahis yapma konusunda çevrimiçi pazar?n liderleri kadar iyiyse, bu kolun onlara sa?lad??? bir avantajd?r. j.
 • 1Win, uluslararas? bir lisansa sahip offshore bir kumarhanedir.
 • Bu yol, fazla zaman almamas?na ra?men en yo?un emek gerektiren yol olarak kabul edilir.
 • Hepinize ho? geldiniz, kullan?c?lar taraf?ndan kullan?c?lar için olu?turulan sah olmayan 1Win kulübüne.
 • Her etkinli?e zengin bir kadro e?lik eder – 200’e kadar i?aretleyici.
 • Casino aynalar?n?n kendilerine özgü alan adlar? ve URL’leri oldu?unu ve bêtisier sitenin tasar?m?n?, i?levselli?ini ve oyun içeri?ini korudu?unu unutmamak önemlidir.

Bahis bürosu 1win, bahis dünyas?n?n sobre iyilerini ba?ar?yla birle?tiriyor. Burada ayr?nt?l? bir liste, kazançl? kar??lama ve yeniden yükleme bonuslar? ile zengin bir çizgi bulabilirsiniz, farkl? bahis türleri desteklenmektedir. Bahis ?irketi ayr?ca kullan?c? dostu bir internet sitesine, geli?mi? mü?teri uygulamalar?na empieza sa?lam bir ödeme arac? seçimine sahiptir.

In’e Giri? Yapmak Için Neye Ihtiyac?m Var?

Ana sayfay? a?a?? kayd?rman?z ve altbilgide «Bonuslar ve Promosyonlar» ? seçmeniz gerekir. Desteklenen disiplinlerin tam listesi sezona göre de?i?ir. Çok say?da birinci ligin, uluslararas? dövü?lerin ve Olimpiyatlar?n oldu?u yaz aylar?nda grid daha doygundur.

Bugün, internette çok say?da farkl? kumar etkinli?i sunan çok say?da platform var. Ancak, tüm portallar yasal statüye sahip de?ildir, bu da kullan?c?lar?n kendi riskleri alt?nda oynad?klar? anlam?na gelir. Çevrimiçi bir platform” “kullanarak bir hesap olu?turmak, kaydolmak için çok uygun ve h?zl? bir yoldur.

In Resmi Web Sitesi: Kal?c? Eri?im Için Bir Ayna

Resmi 1win yans?lar? yaln?zca 1win casino’nun ortaklar?nda ve sosyal medya sayfalar?nda mevcuttur. Bu yol, fazla zaman almamas?na ra?men en yo?un emek gerektiren yol olarak kabul edilir. Mesele ?u ki, bu seçene?i seçerken oyuncular?n en fazla bilgiyi belirtmesi gerekiyor. Bu prosedür tamamland???nda, kullan?c?ya hesab?na giri? yapmas? için bir kullan?c? ad? ve ?ifre verilecektir. Yetkilendirme olas?l???n? kaybetmemek için bu bilgileri saklamak önemlidir.

 • Böylece, kay?tl? kumarbazlar gerçek bir kumarhanenin atmosferini deneyimleme ?ans?na sahip olurlar.
 • Yeni kullan?c?lar?n ayr?ca tercih ettikleri bahis afin de birimini ve promosyon kodu 1vin’i (varsa) belirtmeleri gerekecektir.
 • Ancak alternatiflerden herhangi birini seçseniz fiel, 1win’in kaydedilmesi two dakikadan fazla sürmeyecektir.
 • Ayr?ca, bu yöntemi kullanarak kay?t olan kat?l?mc?lar?n ileride ki?isel bilgilerini doldurmalar? gerekecektir.
 • Sanal makaralar? döndürerek, bu tür oyuncular canl? e?lence bölümünde yer alamazlar.

Ayn? hesap üzerinde promosyon kodunun tekrar aktivasyonu mümkün” “de?ildir. Oyuncu do?rulamas? gerekli de?ildir, ancak bahis bürosunun yönetiminden gelen ek hesap do?rulama taleplerinin göz ard? edilmesi tavsiye edilmez. 1Win bu prosedürü gerçekle?tirmek için üç seçene?e sahiptir. Bahis ?irketi Curacao’dan bir offshore uluslararas? lisansa sahiptir.

Sitenin Oyuncular Için Kullan?m? Kolay M??

Sanal makaralar? döndürerek, bu tür oyuncular canl? e?lence bölümünde yer alamazlar. Canl? krupiye odalar?, kullan?c?lar?n oyunlar? canl? olarak izledikleri özel bir e?lence türüdür. Böylece, kay?tl? kumarbazlar gerçek bir kumarhanenin atmosferini deneyimleme ?ans?na sahip olurlar. Web istemcisini indirmek için, resmi net sitesinde 1win’e giri? yapman?z, Android veya iOS simgesine (cihaz?n i?letim sistemine ba?l? olarak) t?klaman?z gerekir. 1win mobil uygulamas? hiçbir zaman engellenmez ve mobil internet kullan?rken bile mükemmel ba?lant? h?zlar?yla her zaman kullan?labilir.

Online casino reflection 1win, ana 1win resmi web sitesini tamamen kopyalayan alternatif bir sitedir. Bir hesap olu?turulduktan sonra, kullan?c?lar dünyan?n herhangi bir yerinden platforma giri? yapabilecekler. Tek yapmalar? gereken, net sitesinin sa? üst kö?esindeki “Giri?” çubu?una t?klamakt?r. Bundan sonra yapman?z gereken tek ?ey kullan?c? ad?n?z? ve ?ifrenizi yazmakt?r. 1Win’in resmi net sitesi moderndir empieza farkl? dillerde gerekli tüm i?levlere empieza fonksiyonlara sahiptir. Navigasyon basit ve kullan??l?d?r, a??r? bölüm yüklemesi yoktur.

?irketin Tarihçesi

Makalemizde, siteye nas?l kay?t olaca??n?z? ve ki?isel dolap 1win’e nas?l giri? yapaca??n?z? empieza yetkili kullan?c?lar?n hangi avantajlar? alaca??n? anlataca??z. Ayr?ca” “VKontakte’deki resmi 1win grubuna kat?lman?z önerilir. Her gün promosyon kodlar? içeren kuponlar yay?nlanmaktad?r. 1win hakl? olarak en büyük ve en iyi kumar platformu olarak kabul edilir. Casino aynalar?n?n kendilerine özgü alan adlar? ve URL’leri oldu?unu ve choix sitenin tasar?m?n?, i?levselli?ini ve oyun içeri?ini korudu?unu unutmamak önemlidir. Bir ayna kullan?rken, sahte veya doland?r?c? sitelere yakalanmamak için dikkatli olman?z ve orijinalli?ini kontrol etmeniz önerilir.

 • Daha büyük miktarlar?n çekilmesi 1 ila 3 gün aras?nda daha uzun sürer.
 • Bahis ?irketi, gelir sa?layan miktar?n belirli bir yüzdesini net kâra ekler.
 • Bulmak için Google, Yandex veya ortak web sitelerini kullan?n.
 • Evet, kullan?c?lar istemciyi bilgisayarlar?na indirebilirler.
 • Yeni mü?teriler için ücretsiz bahis promosyonu ?imdilik ask?ya al?nd?.

Her etkinli?e zengin bir kadro e?lik eder – 200’e kadar i?aretleyici. Tüm maç?n yan? s?ra belirli zaman dilimleri için de kuponlar ve handikaplar mevcuttur. Buna ek olarak, bu durumda, yeni gelenlerin kendi ?ifrelerini bulmalar? gerekecektir. Baz? yönlerden bu yöntem daha da iyidir, çünkü oyuncular giri? yapmak için tan?d?k bir kombinasyon belirleyebilirler. Yeni kullan?c?lar?n ayr?ca tercih ettikleri bahis pra birimini ve promosyon kodu 1vin’i (varsa) belirtmeleri gerekecektir.

“In Giri? – Zafere Giden Ilk Ad?m?n?z!

Platforma kay?t olan kullan?c?lar, demo modunda oynayan üyelere sunulmayan bir dizi avantajdan yararlan?r. Bu asl?nda engellemeyi a?mak için olu?turulmu? sitenin tam bir kopyas?d?r. Bulmak için Google, Yandex veya ortak web sitelerini kullan?n. Belirledi?iniz ?ifreyi kullan?r?z, ard?ndan giri? bilgilerinizi veya e-posta/numaran?z? belirtiriz.” “[newline]Mobil uygulamada sadece bir kez giri? yapman?z yeterlidir. O andan itibaren hesab?n?za otomatik olarak giri? yapacaks?n?z.

1Win dü?ünüldü?ünde, spor bahisleri projenin tek temel oda?? de?ildir. Casino, online sinema empieza yat?r?m hizmetleri de ?irkette oldukça geli?mi?tir. Projenin Asya pazar? da aktif olarak geli?tirilmektedir. Son zamanlarda sitede Avrupa ülkelerinden çok say?da oyuncu görülebilir.

24 Destek

Burada kullan?c?lar sorular?n? istedikleri zaman netle?tirebilir ve gerekirse h?zl? yard?m alabilirler. Canl? sohbet dü?mesi, 1win bahis ?irketinin sah web sitesinin sa? alt kö?esindedir. Ad?n?z?, e-postan?z? ve itiraz?n?z?n özünü girmeniz gereken formu açar.

 • Belirledi?iniz ?ifreyi kullan?r?z, ard?ndan giri? bilgilerinizi veya e-posta/numaran?z? belirtiriz.” “[newline]Mobil uygulamada sadece bir kez giri? yapman?z yeterlidir.
 • ?nteraktif spor bahisleri, kurumun yönlerinden s?rf biridir.
 • Web istemcisini indirmek için, resmi net sitesinde 1win’e giri? yapman?z, Android ya da iOS simgesine (cihaz?n i?letim sistemine ba?l? olarak) t?klaman?z gerekir.
 • Canl? sohbet ortalama bir seçenektir, destek 0, 5 ila a couple of saat içinde sizinle ileti?ime geçecektir.
 • Hay?r, e?er bahisçi afin de yat?rma i?leminin 0’ünü gerçekle?tirmi?se.

Seçilen kay?t yöntemine bak?lmaks?z?n, oyuncu yaln?zca para yat?rd?ktan sonra platformun tüm özelliklerine tam eri?im elde edecektir. Oyuncunun hesab?na afin de yat?rmak, ho?geldin bonusuna eri?imi açacakt?r. Ek olarak, bakiyede afin de olmas? para için oynamak için bir ön ko?uldur. Resmi web sitesinin choix sayfas?n?n alt k?sm?nda “Kategoriler” ve bir bilgi kutusu bulacaks?n?z. Orta alt alanda, canl? bahis oranlar?ndan rastgele iki maç?n gösterimi vard?r. Do?rudan bu pencerelerden çevrimiçi bahis oynayabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Register Here

General Visitor (Free)

Need help? Contact us

 • 91 967 8888 90
 • Let us call you »

Marine Drive, Kochi

Marine Drive, Kochi, Kerala.

BOOK COUPONS

Buy /Donate


Kerala, the most literate Indian state where reading is in the blood of common man and freedom of expression is sacrosanct, is at the forefront of nurturing a literary eco system that transcends beyond boundaries. Today, the Government of Kerala takes a leap and brings together literary lovers across the globe through an international platform – International Book Fair 2020. The fair which will be held from 6th-16th february 2020 at the Marine Drive grounds, Kochi, Kerala, will be a one of kind platform for international, national and local publishers who wish to reach out to the most well informed audiences with a rich literary lineage.


International Lit Fest 2020, Kochi. © copyright 2020 SPCS. Alright reserved. Designed By Exetera Inc